Академия

За да можете да ползвате системата АСКЕМ е необходимо първо да се регистрирате. Регистрацията може да стане по два начина

Регистрация чрез електронна поща - Регистрацията е изключително лесна като в заглавната страница се кликне на бутон „Регистрация“ или бутон „Започнете сега, регистрирайте акаунт“. При натискане на бутона се отваря форма с поле за въвеждане на електронен адрес (e-mail) и се натиска бутон „Регистрация“. На посочения електронен адрес (електронна поща) се получава съобщение и линк върху който трябва да се кликне за да се активира профила.

Регистрация чрез Фейсбук - Регистрация в АСКЕМ може да се направи и чрез Фейсбук. Това става натискане на бутон „Facebook”. Ще се появи нов прозорец където трябва да потвърдите че искате да можете да влизате в АСКЕМ чрез регистрацията си в Фейсбук. АСКЕМ ще получи достъп до вашия електронен адрес за да ви регистрира и ще получи възможност да може да се публикуват от ваше име на съобщения свързани с работата ви в АСКЕМ.

При регистрация чрез електронна поща и натискане на линк системата ще ви преведе през няколко стъпки с покана да въведете своите демографски данни. Тези данни са важни, за да могат фирмите да избират за своите кампании само потребители, които отговарят на техните критерии. Вие можете да въведете но можете и да не въведете на този етап тези данни.

Попълването на демографски данни може да стане и по-нататък когато решите. Това става чрез бутона за настройка (в горния десен ъгъл с икона зъбно колело) и избор на „Демографски данни“. Тук можете да въведете или да редактирате своите данни в случай, че желаете да увеличите шанса си да участвате в кампании. Моля имайте в предвид, че при промяна на данните системата ще ви пита за причините за смяната и ще записва всяка смяна с цел избягване на злоупотреби.

Чрез бутон настройки(в горния десен ъгъл с икона зъбно колело) можете да редактирате и профила си. Това става като кликнете на меню „Профил“. В прозореца, който ще се отвори можете да въведете лични данни АКО ЖЕЛАЕТЕ – имена, мобилен телефон

Тук можете да свържете профила си с профилите си в фейсбук или туитър ако имате такива и не сте се регистрирали чрез фейсбук. Това ще покачи рейтинга* ви и ще можете да получавате по-високи хонорари.

3.1. Закупуване на аскойн кредити

Чрез бутон настройки(в горния десен ъгъл с икона зъбно колело) и меню Финанси/Транзакции/Захранване можете да захраните своята АСКЕМ сметка за да стартирате своя кампания или да осребрите своите кредити.

Закупуването е лесно като става, чрез системата PayPal като се избере съответния пакет и се натисне бутона „Закупуване“. АСКЕМ ще ви прехвърли към системата на PayPal където чрез сметката си или чрез кредитна/дебитна карта можете да платите. Закупените аскойн кредити веднага се отразяват по сметката ви.

3.2. Информация за лична сметка

Чрез бутон настройки(в горния десен ъгъл с икона зъбно колело) и меню Финанси/Баланс можете да проследите своите финансови транзакции до момента.

3.3. Осребряване на аскойн кредити

Осребряването на спечелените аскойн кредити може да стане чрез системата на PayPal. Чрез бутон настройки(в горния десен ъгъл с икона зъбно колело) и меню Финанси/Транзакции/Осребряване можете да осребрите аскойните в своята сметка като въведете своя PayPal e-mail и посочите каква сума от своите аскойн кредити искате да осребрите. Моля имайте в предвид, че не можете да осребрите повече кредити от колкото имате в сметката си и в нея трябва да има минимум 10 аскойн кредита!

Аудиториите са важни в случаите когато желаете да насочите своето маркетингово послание или проучване към определена демографска или поведенческа група. По своята същност аудиториите са набор от филтри, които задавате, за да получите точно определена група към която можете да се обърнете в АСКЕМ.

4.1. Създаване на аудитория

Чрез бутон настройки(в горния десен ъгъл с икона зъбно колело) и меню Кампании/Аудитории се отваря страница за редакция и създаване на нови аудитории. Добавянето на нова аудитория става чрез бутон „+Добави“. В поле „Аудитория“ се посочва заглавие или наименование на аудиторията, а в поле „Описание“ кратко описание. Има два основни типа аудитории – демографски и поведенчески. Първите се създават на по демографски критерии като пол, възраст, професия и подобни, а поведенческите на основата на това как потребителите са отговаряли на предишни въпроси например можете да таргетирате само клиентите на дадена банка.

4.1.1. Демографска аудитория

След като сте натиснали бутона за добавяне на нова аудитория и сте посочили име и описание от падащото меню по-долу можете да изберете тип Демографска аудитория. След избора страницата се разширява надолу и се появяват демографските критерии. За да изберете определен критерии например „пол“ изберете съответния бутон и ще се отвори падащо меню от където можете да изберете няколко критерия. Характерно за избора на адрес е че трябва да се въведе град с латински букви тъй като населените места се записват чрез Google Map. След като са избрани желаните критерии, най отдолу се натиска бутона „Потвърди“

4.1.2. Поведенческа аудитория

След като сте натиснали бутона за добавяне на нова аудитория и сте посочили име и описание от падащото меню по-долу можете да изберете тип Поведенческа аудитория. Към аудиторията можете да добавите потребители с бутона „+“. Отваря се поле за писане където можете да посочите ключови думи за да филтрирате критерии например „банка“ и да получите в падащо меню всички въпроси в системата съдържащи тази ключова дума, както броя потребители отговорили по определен начин. Избора на съответен ред създава аудиторията и тя може да бъде записана с бутона „Потвърди“ най-отдолу.

4.2. Редактиране на аудитория

Редактиране и разглеждане на аудитории можете да правите, чрез бутон настройки(в горния десен ъгъл с икона зъбно колело) и меню Кампании/Аудитории. Това отваря страница с таблица съдържаща всички ваши аудитории. В най-дясната колона има бутон за редакция и изтриване. Чрез тези бутони можете да редактирате аудиторията или да я изтриете.

Едно от най-важните приложения на АСКЕМ е възможността да се участва в кампаниите на други участници в системата срещу възнаграждение. Кампания означава че някой стартира от определена дата, срещу определен хонорар реклама, проучване или оферта и вие имате възможност да участвате като съответно кликнете и отговорите на контролен въпрос за реклама и оферта или попълните въпросник за проучване.

Веднага след като завършите въпросника или отговорите на контролния въпрос вие получавате съответния брой Аскойн кредити обявени в самата кампания.

5.1. Участие в кампания за проучване

В случай, че в системата има Кампании за проучване, които отговарят на вашите демографски характеристики те ще се покажат в лявата колона на таблото до потока с въпроси.

Ще видите заглавието на кампанията и колко Аскойн кредита ще спечелите ако участвате. Кликайки с показалеца на мишката ще се отвори нов прозорец с анкетата която трябва да попълните за да вземете определените Аскойн кредити.

5.2. Участие в кампания с оферта

Офертите в Аскем са търговски съобщения адресирани от даден потребител на Аскем до останалите потребители. В случай, че вашия демографски профил отговаря на този, който е избрал създателя на кампания с оферта, в лявата част на таблото ще ви се покаже съответно текстов линк, малка снимка и брой Аскойн кредити, които ще получите ако участвате.

Кликнете на линка и ще ви се отвори нов прозорец в който ще има снимка, картинка или клип. Отдолу има контролен въпрос на който трябва да отговорите за да получите своя Аскойн кредит.

Имайте в предвид че винаги само един отговор е верен за дадена кампания и ако системно не посочвате верния отговор системата ще отчете, че не следите внимателно и ще намали вашия рейтинг.

5.3. Участие в кампания с реклама

Рекламата е кампания в която от вас се изисква да кликнете на бутон-линк и да разгледате страница. След това трябва да се върнете и да отговорите на контролния въпрос, под формата на отметка.

Когато има кампания за реклама и тя отговаря на вашите демографски характеристики, същата се показва в лявата колона на таблото с линк и брой Аскойн кредити, които ще получите ако отговорите.

При кликане върху линка на рекламата се отваря нов прозорец с бутон-линк към сайта и контролни въпроси. За да получите обявените Аскойн кредити е необходимо да прочетете контролния въпрос и след това да отворите страницата чрез бутона. Намирайки отговора в страницата след това трябва да се върнете и да дадете своя отговор.

Имайте в предвид че винаги само един отговор е верен за дадена кампания и ако системно не посочвате верния отговор системата ще отчете, че не следите внимателно и ще намали вашия рейтинг.

Кампаниите са същността на АСКЕМ. Чрез тях можете да комуникирате с другите потребители в системата след като сте закупили аскойн кредити. В АСКЕМ можете да стартирате три вида маркетингови кампании – оферти, проучвания, реклами.

6.1. Стартиране и редактиране на кампании

Чрез бутон настройки(в горния десен ъгъл с икона зъбно колело) и меню Кампании/Моите кампании можете да създавате и редактирате кампании. В случай че за пръв път отваряте кампаниите ще получите възможност да изберете или създадете аудитория. Това е важно защото всяка кампания трябва да бъде насочена към дадена аудитория. В този случай можете да изберете съществуваща аудитория ако имате такава или да създадете нова (вижте раздел „Аудитории“)

С бутон „Добавяне на кампания“ се стартират стъпките по създаване на кампания с въпрос дали ще се създава нова аудитория или ще се избира вече съществуваща. Ако няма избрана и е натиснат бутон „Създайте аудитория“ се отваря страница за създаване на Аудитории (виж Аудитории), а след това се отваря страница за създаване на нова кампания. Най-напред трябва да се зададат следните параметри на кампанията в съответните полета:

Заглавие на кампанията

Описание на кампанията

Брой аскойн кредити които сте готови да дадете за отговор на един въпрос

Максимален брой хора, които искате да участват

Диапазон от дати през които кампанията да бъде активна

Поле указващо дали кампанията е активна или не

По нататък се избира каква кампания ще се създаде между Оферта, Проучване и Реклама.

6.1.1. Оферта

Офертата представлява рекламно послание което можете да отправите към избраната аудитория. Това обикновено е банер или картинка и въпрос съдържащ до три възможни отговора.

В страницата след като сте задали кампания тип Оферта, можете да качите снимка или друго графично изображение. Под снимката можете да зададете въпрос на аудиторията с предварително дефинирани отговори за да сте сигурни че всеки отговорил е ангажиран с посланието. Това например може да бъде каталог с продукти и цени и въпросът да бъде свързан с това каква е цената на определен продукт.

Чрез бутон настройки(в горния десен ъгъл с икона зъбно колело) и меню Кампании/Моите кампании можете да проследите как се развива вашата кампания. Достатъчно е в таблицата с вашите кампании да я намерите и да изберете в най-дясната колона съответния бутон (Резултати от кампанията)

6.1.2. Проучване

Едно от предимствата на АСКЕМ е че всеки потребител с налични аскойн кредити може в кратки срокове да стартира проучване сред останалите потребители. За целта се съставя въпросник и той се представя пред съответната аудитория.

След като сте избрали бутона за създаване на нова кампания и сте посочили аудитория, можете да изберете „Проучване“.

На нова страница се отваря Drag&Drop редактор на анкети. Най-отгоре е разположена лентата с инструменти. Това са различните типове въпроси, които можете да задавате:

Освен тези контроли има и бутон за създаване на нова страница.

Всяка страница има заглавие като въпросите с тип „единичен избор“ могат да се настроят така че да водят към определена страница. Това може да се наложи например ако имате отделни въпроси към пушачи и непушачи. В този случай трябва да има въпрос с два възможни отговора и да се избира само единия. Всеки отговор може да води към съответна следваща страница прескачайки нормалния ред.

Страниците се отделят с лента за начало на страница, която можете да местите с курсора на мишката така че да определяте от къде започва или завършва дадена страница.

Въпросите също могат да се „влачат“ с курсора на мишката така че да се променя редът им. Достатъчно е да се посочи лентата с типа на въпроса, да се натисне левия бутон и да се задържи докато се провлачи и пусне на мястото където искате да бъде въпроса.

Добавянето на въпрос става или с клик на съответния бутон от лентата с инструменти. Най-отдолу се добавя въпрос и можете да въведете текст като например самия Въпрос, както и възможните отговори. При добавяне на възможен отговор автоматично се добавя ново поле за нов възможен отговор.

Най-отгоре има бутон „Запази“ с което анкетата се записва

6.1.3. Реклама

Чрез АСКЕМ можете да рекламирате продукт или услуга на сайта си като привлечете таргетирана аудитория към сайта си и зададете контролен въпрос за да се убедите, че потребителя е разгледал съответната страница.

След като сте избрали бутона за създаване на нова кампания и сте посочили аудитория, можете да изберете „Реклама“.

На следващата страница трябва да поставите линк към целевата страница на вашия сайт. Това ще бъде адреса на уеб страницата, който ще се отвори пред потребителя и той ще разгледа съдържанието му.

Под полето с линка можете да поставите контролния въпрос и възможните отговори, които ще се покажат пред потребителя заедно със снимка на вашата целева страница. Целта е потребителя да разгледа страницата и да получи хонорара си едва след като отговори на контролния въпрос. Отговарянето става с посочване на един от възможните отговори, които сте задали.

Пример за контролен въпрос може да бъде запитване за цена на продукт, характеристика на продукта или други като се посочат няколко възможни отговора, между, които един е верен.

По всяко време можете да проследявате резултатите от кампанията като влезете на страницата „Моите кампании“ от иконата на главното меню и изберете бутона съдържащ икона с лентова графика. Резултатите се представят в графичен вид и ще можете да проследите колко потребители са отговорили вярно на вашия контролен въпрос.

Най-горе в дясно е бутона за сваляне на резултатите в табличен вид. При натискането му се отваря страница с таблица, където са посочени всички отговорили заедно с демографските им данни и начина на отговаряне.

Информацията от тази страница можете да свалите в електронна таблица за MS Excel и допълнително да анализирате.

6.2. Табло

Таблото е основната страница на АСКЕМ където всеки потребител може да публикува въпрос и да получи отговор от останалите потребители. Въпросите могат да бъдат свързани както с лични интереси така и да бъдат задавани въпроси свързани с бизнеса. В този случай е предвидена възможност за акцентиране на даден въпрос така че той да излиза винаги най-отгоре на потока от въпроси.

Таблото е винаги достъпно чрез икона и меню в заглавната лента на сайта.

В потока могат да се публикуват 5 вида въпроси

6.2.1. Въпрос три възможни отговора

За да се зададе въпрос с три възможни отговора се избира първата от петте икони в зоната за писане на въпроси най-отгоре на потока от въпроси оцветена в сиво. В полето до иконите се задава въпроса. Веднага щом се започне да се пише в полето за задаване на въпрос под него се отваря още едно, а след него още две полета където трябва да опишете възможните отговори на въпроса си така, че останалите потребители да могат да отговарят.

С натискане на бутона „Публикувай“ въпроса се записва и преминава в потока от всички въпроси.

До бутона публикувай се намира поле за въвеждане на аскойн кредити в случай, че желаете въпроса ви да излиза най-отгоре и да събере повече отговори (да бъде по-видим). Въведените аскойн кредити като число се приспадат от личната ви сметка и всеки отговорил на подобен въпрос ще получава по един аскойн.

Чрез спонсорираните въпроси вие печелите повече потребители за въпроса си, по точни данни и популяризиране на ваша идея или бизнес сред останалите АСКЕМ потребители.

6.2.2. Оценка или въпрос по картинка

Ценното в Аскем е, че можете да получите рейтингова оценка или мнение по дадена картинка. Това например може да бъде продукт, който искате да купите или произвеждате.

За да зададете въпрос по картинка кликнете на втората икона (сърце) и въведете заглавие или въпрос. От бутона под полето за въпрос можете да качите своята картинка от устройството си (за мобилни устройства това може да бъде снимка от камерата). По-долу е необходимо да изберете дали желаете да получите рейтингов отговор или потребителите да отговорят на въпроси, които ще им зададете.

При избор на „Рейтинг“ АСКЕМ автоматично ще добави скала с пет възможни отговора от Отличен през Неутрален до Лош. При отговаряне системата пресмята средно аритметичен отговор базиран на всички отговори.

При избор на „Опции“ подобно на Въпрос с три възможни отговора се появяват полетата където можете да въведете отговорите си.

В двата случая ще получите мнение по вашата картинка.

6.2.3. „Сблъсък“ между две картинки

Друг интересен тип въпрос е тип „Сблъсък“. При него можете да качите две картинки от устройството си и потребителите ще избират по добрата, кликайки върху тази която предпочитат.

За да създадете въпрос от тип „Сблъсък“ натиснете третата икона в зоната за писане на въпроси най-отгоре на потока от въпроси оцветена в сиво. Задайте своя въпрос в полето най-отгоре и изберете бутона за качване на картинки под него. Така ще можете да изберете две картинки и да ги качите за да се „сблъскат“. Кликнете на бутона публикувай и въпроса ще се добави в потока от въпроси.

Тук можете да тествате предпочитан от вас продукт, визия (например дизайни на уеб сайт) и други подобни.

6.2.4. Отбелязване на област от картинка

Аскем предлага уникален начин да задавате въпроси и чрез отбелязване на дадена зона от картинка. Можете да използвате това например за да отбележите на снимка хора и да искате рейтинг за тях. Можете и да попитате къде се насочва погледа на потребителите в дадена картинка например на щанд за здравословни храни.

За да зададете въпрос с отбелязване е необходимо да натиснете четвъртата икона в зоната за писане на въпроси най-отгоре на потока от въпроси оцветена в сиво. Тук има поле в което можете да зададете вашия въпрос и бутон чрез, който можете да качите картинка.

След като качите картинка от вашето устройство кликнете с показалеца на мишката или с пръст (в случай че работите на устройство с чувствителен екран) на място където желаете да има маркер. На картинката ще се появи жълта рамка, която можете все още да премахнете кликайки на знака „х“ в горния десен ъгъл.

След като зададете желаните зони за отбелязване можете да запишете въпроса си и той ще се появи в потока от въпроси. Всеки ще може да види жълтите зони и да кликне върху тях за да отговори. Всяко кликане носи гласуване за съответната зона. Резултатите могат да се видят веднага изписани в долния ъгъл на жълтите рамки.

6.2.5. Оценка или въпрос по външен линк

Освен въпроси които можете да задавате в АСКЕМ можете да получавате мнения и на статии, уеб страници и други чрез линк. Можете да копирате линк на статия от новинарски сайт например или линк към продукт или услуга която предлагате и да ги поставите в АСКЕМ. Така не само ще получите оценка или мнение за това което публикувате, но и ще го популяризирате.

За да зададете въпрос по линк е необходимо да натиснете с показалеца на мишката върху последната икона в зоната за писане на въпроси най-отгоре на потока от въпроси оцветена в сиво.

В полето най-отгоре задавате своя въпрос, а непосредствено под него линка към който искате да води пояснението към въпроса. За да поставите линк можете да отидете на страницата за чието съдържание искате да попитате аудиторията или да го оцените. В полето на браузъра си да копирате целия адрес (всичко заедно с http://www...) и после да го поставите в полето за линкове на формата в АСКЕМ. След като е поставен линка се разчита от АСКЕМ и се взема кратка информация заедно със снимка от страницата.

Отдолу има две възможности за избор – рейтинг или опции. Ако е поставена отметка на „Рейтинг“, въпроса ще бъде зададен със скала с пет възможни отговора Отлично, Много добре, Неутрално, Лошо и Много лошо.

Ако отметката е върху „Опции“ ще имате възможност сами да зададете до три възможни отговора на въпроса си.

С бутона публикувай добавяте вашия въпрос-линк към потока от въпроси.

6.2.6. Изтриване на въпроси

Можете да изтривате само въпроси, които сте създали. Ако желаете с бутона „Скрий“ можете да скриете даден въпрос, но останалите потребители ще го виждат и въпроса ще получи негативен рейтинг (ще се премести по-надолу).

За да изтриете въпрос кликнете с показалеца на мишката върху червеното бутонче със знак „Х“ в горния десен ъгъл над съответния въпрос (само за ваши въпроси)

6.2.7. Коментари по въпроси

Можете да оставяте кратък коментар под всеки въпрос като въведете текст в полето за коментари и натиснете клавиш „Enter” на клавиатурата на устройството си. С бутона „Х“ след коментара си можете да изтривате само своя коментар.

6.2.8. Акцентиране на въпрос

В случай, че желаете да получите повече отговори на ваш въпрос, независимо от това какъв тип е той или искате да популяризирате своя страница, продукт или услуга, е достатъчно да добавите цифра в полето пред бутона „Публикувай“ в зоната за писане на въпроси най-отгоре на потока от въпроси оцветена в сиво.

Тази цифра съответства на броя Аскойн кредити, които ще се приспаднат от вашата сметка, а на всеки отговорил ще се добавя по един Аскойн кредит. По този начин се гарантира, че вашия въпрос ще бъде най-отгоре на потока от въпроси и повече потребители на АСКЕМ ще го виждат, ще кликат на линка и ще отговарят

Въпроса стой най-отгоре докато се изчерпят зададените Аскойн кредити.

Ако желаете можете да акцентирате не само върху нови, но и върху стари ваши въпроси. За целта е необходимо да кликнете с показалеца на мишката върху малкия бутон „+“ в горния десен ъгъл на въпроса. Ще ви се отвори диалог където можете да въведете брой Аскойн кредити които желаете да отделите за Акцентиране на въпроса.

За Акцентираните от вас въпроси по всяко време можете да спрете тяхното показване и да си върнете остатъка от Аскойн кредити като кликнете на малкия бутон със знак „Прекрати“ в горния десен ъгъл над въпроса (до бутона за „Изтриване“)

7.1. АСКЕМ профил

Регистрация в системата на едно лице чрез един e-mail адрес. Профил се създава при регистрация. По всяко време профила може да бъде изтрит, като това ще изтрие всички данни за кредити, кампании, аудитории и рейтинг без да изтрива публикуваните въпроси в потока.

7.2. Аскойн

Виртуални кредити, които могат да се закупуват или осребряват при работа в системата Аскем

7.3. АСКЕМ Рейтинг

Всеки профил има рейтинг от 0 до 10 в зависимост от множество фактори. Коректната работа със системата е един от начините за повишаване на рейтинга. Можете да добавите в меню „Профил“ профила си от фейсбук или туитър за да повишите рейтинга си.