Права за ползване

Общи условия на ASKEM

 

Последна промяна: 11 Септември 2013

 

Добре дошли в ASKEM!

 

Благодарим ви, че използвате нашите продукти и услуги („Услуги“). Услугите се осигуряват от Newmark ltd. с адрес България, Варна, бул. „Ян Хуниади“ 6.

 

С използването на нашите Услуги приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно.

 

Използване на нашите Услуги

 

Трябва да спазвате всички правила, които ви се предоставят в Услугите.

 

Не злоупотребявайте с Услугите ни. Например не ги възпрепятствайте и не се опитвайте да осъществявате достъп до тях по начин, различен от предоставените от нас интерфейс и инструкции. Можете да използвате нашите Услуги единствено както е разрешено от закона, включително приложимите закони и разпоредби за контрол на износа и реекспорта. Може да преустановим или спрем да ви предоставяме Услугите си, ако не спазвате условията или правилата ни или ако извършваме проверка на предполагаема злоупотреба.

 

Използването на Услугите ни не ви дава притежание върху права на интелектуална собственост в тях или върху съдържанието, до което осъществявате достъп. Не можете да използвате съдържание от Услугите ни, освен ако не получите разрешение от собственика му или ако това не е разрешено от закона по друг начин. Тези условия не ви дават правото да ползвате маркови характеристики или логотипи, използвани в Услугите ни. Не премахвайте, не прикривайте и не променяйте правни съобщения, показвани във или заедно с Услугите ни.

 

Услугите ни показват и съдържание, което не е на ASKEM. Отговорността за него се носи изцяло от субекта, който го предоставя. Възможно е да преглеждаме съдържание, за да определим дали не е незаконно или не нарушава правилата ни, и ако имаме достатъчно основания да смятаме, че е така, може да го премахнем или да откажем да го показваме. Това не означава непременно, че преглеждаме съдържанието, затова, моля, не приемайте, че го правим.

 

Във връзка с използването на Услугите от ваша страна може да ви изпращаме служебни или администраторски съобщения и друга информация. Може да се откажете от някои от тях.

 

Вашият профил в ASKEM

 

Ще ви бъде необходим профил в Askem, за да използвате Услугите ни. Можете да си създадете свой собствен профил в Askem или такъв може да ви бъде зададен от администратор, например от вашия работодател или образователна институция. Ако използвате профил в Askem, зададен ви от администратор, може да важат различни или допълнителни условия и е възможно администраторът да има достъп до профила ви или да може да го деактивира.

 

Поверителност и защита на авторските права

 

Правилата за поверителност на ASKEM обясняват как третираме личната ви информация и защитаваме поверителността ви, когато използвате Услугите ни. С използването на Услугите ни приемате, че ASKEM може да ползва тези данни съгласно правилата си за поверителност.

 

Отговаряме на известия за предполагаемо нарушаване на авторски права и прекратяваме профилите на многократните нарушители съгласно процедурата, изложена в местното законодателство.

 

Предоставяме информация, за да помогнем на притежателите на авторските права да управляват интелектуалната си собственост онлайн. Ако смятате, че някой нарушава авторските ви права, и искате да ни уведомите, можете да намерите информация за изпращането на известия и правилата на Askem относно отговарянето на тях в Помощния ни център.

 

Съдържанието ви в нашите Услуги

 

Някои от Услугите ни ви позволяват да създавате съдържание. Вие си запазвате всички права на интелектуална собственост, които имате за него. Накратко, това, което ви принадлежи, си остава ваше.

 

Когато качите или по друг начин изпратите съдържание в Услугите ни, давате на ASKEM (и на работещите съвместно с нас) валиден в целия свят лиценз да използваме, хостваме, съхраняваме, възпроизвеждаме, модифицираме, създаваме производни произведения (например такива в резултат от превод, адаптация или други изменения, направени от нас, за да работи съдържанието ви по-добре с Услугите ни), съобщаваме, публикуваме, представяме публично, показваме публично и разпространяваме това съдържание. Правата, които предоставяте в този лиценз, са за ограничените цели на осигуряването на работата, популяризирането и подобряването на Услугите ни, както и на разработването на нови. Лицензът остава валиден дори ако спрете да използвате Услугите ни (например за резултати от маркетингово проучване, което сте споделили с други потребители на Askem). Някои Услуги може да ви предложат възможности за достъп и премахване на съдържанието, предоставено на тях. Също така в някои наши Услуги има условия или настройки, които ограничават обхвата на употребата от наша страна на изпратеното в тях съдържание. Уверете се, че имате необходимите права да ни предоставите този лиценз за съдържанието, което изпращате в Услугите ни.

 

Можете да намерите още информация за начина, по който ASKEM използва и съхранява съдържанието, в Декларацията за поверителност или в допълнителните условия за конкретните Услуги. Ако изпратите отзиви или предложения за Услугите ни, може да ги използваме без задължения към вас.

 

Всичко за софтуера в Услугите ни

 

Когато дадена Услуга изисква или включва софтуер за изтегляне, той може да се актуализира автоматично на устройството ви, щом бъде налице нова версия или функция. Някои Услуги може да ви позволят да коригирате настройките си за автоматично актуализиране.

 

ASKEM ви дава персонален, валиден в целия свят, неизключителен, без право на преотстъпване и без лицензионни възнаграждения лиценз за използване на софтуера, предоставен ви от нас като част от Услугите. Този лиценз е с единствена цел да можете да работите със и да се възползвате от Услугите в предоставения от ASKEM вид и по разрешения от настоящите условия начин. Не можете да копирате, променяте, разпространявате, продавате или отдавате под наем която и да е част от нашите Услуги или включения в тях софтуер, нито да прилагате обратно инженерство или да правите опити за извличане на изходния код на такъв софтуер, освен ако законите забраняват тези ограничения или ако имате писмено разрешение от нас.

 

Софтуерът с отворен код е важен за нас. Част от софтуера, който се използва в Услугите ни, може да се предлага съгласно лиценз за отворен код, който ще ви предоставим. В лиценза може да има клаузи, които изрично заменят някои от настоящите условия.

 

Промяна и прекратяване на Услугите ни

 

Постоянно променяме и подобряваме Услугите си. Може периодично да добавяме или премахваме функционалност или характеристики, както и да преустановим или спрем изцяло дадена Услуга.

 

Можете да спрете да използвате Услугите ни по всяко време, въпреки че ще съжаляваме, че се отказвате. ASKEM може също да спре да ви предоставя Услугите или по всяко време да добави или създаде нови ограничения за тях.

 

Смятаме, че вашите данни ви принадлежат и запазването на достъпа ви до тях е важно. Ако преустановим дадена Услуга, когато това е разумно възможно, ще ви предупредим в разумни срокове и ще ви дадем възможност да извлечете информацията си от нея.

 

Нашите гаранции и откази от отговорност

 

Предоставяме Услугите си с уменията и грижата на добрия търговец и се надяваме, че ще ви е приятно да ги използвате. Има някои неща относно тях обаче, за които не даваме обещания.

 

ОСВЕН КАКТО Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНО В НАСТОЯЩИТЕ ИЛИ В ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ, НИТО ASKEM, НИТО НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ДИСТРИБУТОРИ ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е КОНКРЕТНИ ОБЕЩАНИЯ ОТНОСНО УСЛУГИТЕ. НАПРИМЕР НЕ ПОЕМАМЕ НИКАКВИ АНГАЖИМЕНТИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО В УСЛУГИТЕ, КОНКРЕТНАТА ИМ ФУНКЦИОНАЛНОСТ, ТЯХНАТА НАДЕЖДНОСТ, ДОСТЪПНОСТ ИЛИ СПОСОБНОСТ ДА ОТГОВОРЯТ НА НУЖДИТЕ ВИ. ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИТЕ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА.

 

НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА ПРЕДВИЖДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ, КАТО НАПРИМЕР ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. ДОКОЛКОТО ТОВА Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ.

 

Отговорност за нашите Услуги

 

КОГАТО ТОВА Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, ASKEM И НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ДИСТРИБУТОРИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРИХОДИ ИЛИ ДАННИ, ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ ИЛИ КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ.

 

ДОКОЛКОТО ТОВА Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА ASKEM И НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ДИСТРИБУТОРИ ЗА ВСЕКИ ИСК СЪГЛАСНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, СЕ ОГРАНИЧАВА ДО СУМАТА, КОЯТО СТЕ НИ ПЛАТИЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ (ИЛИ ПО НАШ ИЗБОР, ДО ТОВА ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ УСЛУГИТЕ ОТНОВО).

 

ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ASKEM И НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ДИСТРИБУТОРИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, КОИТО НЕ СА РАЗУМНО ПРЕДВИДИМИ.

 

ОТ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, КОИТО СА В ОСНОВАТА НА ASKEM ПРОИЗТИЧАТ ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВАС И АСКЕМ. ASKEM СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА РЕВИЗИРА И КОРИГИРА ФИНСНОВИТЕ ЗАПИСИ БЕЗ ОТ ТОВА ДА ПРОИЗТИЧАТ НИКАКВИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ASKEM, КОИТО БИХА ДОВЕЛИ ДО ФИНАНСОВИ ПРЕТЕНЦИИ ОТ ВАША СТРАНА.

 

Използване на Услугите ни за бизнес цели

 

Ако използвате Услугите ни от името на фирма, тя приема тези условия. Ще предпазва и освобождава от отговорност Askem и нейните партньори, длъжностни лица, законни представители и служители от всякакви искове, дела или съдебни производства, възникнали от или свързани с използването на Услугите или нарушаването на тези условия, включително отговорност или разходи, възникващи вследствие на искове, загуби, щети, дела, решения, съдебни разноски и адвокатски такси.

 

Всичко за тези Условия

 

Възможно е да променим тези условия или допълнителните условия, които са в сила за дадена Услуга – например, за да отразят изменения в закона или в Услугите ни. Трябва да проверявате условията редовно. Ще публикуваме известие за промените в условията на тази страница. Ще публикуваме известие за променените допълнителни условия в съответната Услуга. Промените нямат обратна сила и ще влязат в действие не по-рано от четиринадесет дни след публикуването си. Промените относно нова функционалност в Услуга или направени по причини от правен характер ще влязат обаче в сила незабавно. Ако не приемате променените условия за дадена Услуга, трябва да спрете да я използвате.

 

В случай на противоречие между настоящите условия и допълнителните предимство ще имат допълнителните.

 

Тези условия регламентират отношенията между вас и Askem. Те не създават права на трета страна бенефициент.

 

Ако не спазвате тези условия и ние не предприемем действие веднага, това не означава, че се отказваме от права, които може да имаме (например да предприемем действие в бъдеще).

 

Ако се окаже, че определено условие не е приложимо, това няма да се отрази върху другите условия.

 

Законите действащи в Европейския съюз, с изключение на тези, отнасящи се до избора на приложимо законодателство, ще са в сила за всички спорове, произтичащи от или свързани с тези условия или с Услугите. Всички искове, произтичащи от или свързани с настоящите условия или с Услугите, ще се разглеждат изключително в съдилища на съответната страна под чиято юрисдикция оперира Askem, и вие и Askem приемате юрисдикцията на тези съдилища.

 

За информация как да се свържете с Askem, моля, посетете страницата за връзка с нас.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Последна промяна: 11 Септември 2013

 

Има много различни начини, по които можете да използвате нашите услуги – да споделяте информация, да създавате ново съдържание. Когато споделите информация с нас, например чрез създаването на профил в Askem, можем да направим тези услуги още по-добри – да ви показваме по-подходящи маркетингови кампании и реклами. Когато работите с услугите ни, искаме да сте наясно как използваме информацията, както и с начините, по които можете да защитите поверителността си.

 

В Декларацията ни за поверителност се обяснява:

 

Каква информация събираме и защо.

Как използваме тази информация.

Възможностите за избор, които ви предлагаме, включително как да осъществявате достъп до информацията и да я актуализирате.

Опитахме се езикът й да е възможно най-достъпен, но ако не сте запознати с термини като „бисквитки“, IP адреси, пикселни маркери и браузъри, тогава първо прочетете тези ключови термини. Вашата поверителност е важна за нас, затова независимо дали сте нов потребител на Askem, или ползвате услугите от дълго време, моля, непременно отделете време да се запознаете с практиките ни – и ако имате въпроси, свържете се с нас.

 

Събирана от нас информация

 

Събираме информация, за да предоставим по-добри услуги на всичките си потребители – от определянето на основни неща, като на какъв език говорите, до по-сложни, например кампании ще намерите за по атрактивни.

 

Събираме информация по два начина:

 

Информация, която вие ни предоставяте. Например за много от нашите услуги се изисква да си регистрирате профил в Askem. Когато го направите, ще ви попитаме за лична информация, например вашето име, имейл адрес, телефонен номер или кредитна карта. Ако искате да се възползвате изцяло от предлаганите от нас функции за споделяне, е възможно да поискаме от вас и да си създадете публично видим потребителски профил в Askem, който може да включва вашето име и снимка.

 

Информация, която получаваме при използването на услугите ни от ваша страна. Може да събираме информация за услугите, които използвате, и по какъв начин правите това – например когато посещавате уебсайт, който ползва рекламните ни услуги, или когато преглеждате и взаимодействате с осигурявани от нас реклами и съдържание. Тази информация включва:

 

Информация за устройството

 

Може да събираме информация за конкретното устройство (например модела на хардуера, версията на операционната система, уникални идентификационни номера на устройството и данни за мобилната мрежа, включително телефонен номер). Askem може да свърже идентификационните номера на устройството ви или телефонния ви номер с профила ви в Askem.

 

Информация от регистрационни файлове

 

Когато използвате нашите услуги или преглеждате предоставено от нас съдържание, може автоматично да събираме и съхраняваме определени данни в сървърни регистрационни файлове. Те може да включват:

 

подробности за това как използвате услугата ни;

регистрационна информация за телефония, като телефонния ви номер, номер на обаждащия се, номера за пренасочване, час и дата на обажданията, продължителност на обажданията, данни за маршрутизиране на текстовите съобщения и типове на обажданията;

IP адрес;

информация за събития на ниво устройство, например сривове, дейност на системата, настройки на хардуера, тип и език на браузъра, дата и час на заявката ви и препращащ URL адрес;

„бисквитки“, които еднозначно може да идентифицират вашия браузър или профил в Askem.

Информация за местоположението

 

Когато използвате услуга на Askem, свързана с установяване на местоположението, може да събираме и обработваме информация за действителното ви местоположение – например изпратени от мобилно устройство сигнали от GPS. За определянето на местоположението може също да използваме различни технологии, като данни от сензори в устройството ви, които могат например да предоставят информация за точки за достъп до Wi-Fi и клетъчни кули в района.

 

Уникални номера на приложения

 

Някои услуги включват уникален номер на приложението. Този номер и информация за инсталирането (например тип на операционната система и номер на версията на приложението) може да бъдат изпратени до Askem, когато инсталирате или деинсталирате съответната услуга или когато тя периодично се свързва със сървърите ни, например при автоматични актуализации.

 

Локално хранилище

 

Може да събираме и съхраняваме информация (в това число лични данни) локално на устройството ви посредством механизми като уеб хранилището на браузъра ви (включително HTML 5) и кеша за данни на приложението.

 

Бисквитки“ и анонимни идентификатори

 

Ползваме различни технологии, за да събираме и съхраняваме информация, когато посетите услуга на Askem, и това може да включва изпращането на една или повече „бисквитки“ или анонимни идентификатори до устройството ви. Също така използваме „бисквитки“ и анонимни идентификатори, когато взаимодействате с услуги, които предлагаме на партньорите си, например рекламни услуги или функции на Askem, които може да се показват на други сайтове.

 

Как използваме събраната информация

 

Ползваме информацията, събрана от всички наши услуги, за да ги предоставяме, поддържаме, защитаваме и подобряваме, да разработваме нови, както и за защита на Askem и потребителите си. Също така използваме тази информация, за да ви предлагаме персонализирано съдържание – например да ви предоставяме по-подходящи маркетингови кампании.

 

Когато се свързвате с Askem, може да съхраним съобщението ви, за да ви помогнем да решите евентуалните си проблеми. Може да използваме имейл адреса ви, за да ви информираме относно услугите си – например да ви уведомяваме за предстоящи промени или подобрения.

 

Използваме информацията, събрана чрез „бисквитки“ и други технологии, като пикселни маркери, за да подобряваме практическата ви работа като потребител и общото качество на услугите си. Като запазите например предпочитанията си за езика, ще можем да ви показваме услугите си на предпочитания от вас език. Когато ви показваме персонализирани маркетингови кампании, няма да свързваме „бисквитка“ или анонимен идентификатор с чувствителни категории – например такива, които се основават на раса, религия, сексуална ориентация или здравословно състояние.

 

Ще искаме съгласието ви, преди да използваме информация за цели, различни от посочените в настоящата Декларация за поверителност.

 

Askem обработва лична информация в сървърите си в много държави по цял свят. Може да обработваме личната ви информация на сървър, който се намира извън държавата, в която живеете.

 

Прозрачност и право на избор

 

Хората имат различни притеснения, свързани с поверителността. Целта ни е да е ясно каква информация събираме, така че да можете да правите обоснован избор за начина на използването й. Можете например да:

 

Проверявате и контролирате определени типове информация, свързана с профила ви в Askem, посредством Askem модул за управление на профилни данни.

Разглеждате и редактирате предпочитанията си за типовете маркетингови кампании които предпочитате, например кои категории е възможно да ви интересуват, посредством настройките на профила. Тук можете също да се откажете от определени услуги на Askem.

Извличате информация от много от нашите услуги.

Можете също да настроите браузъра си да блокира всички „бисквитки“, включително свързаните с наши услуги, или да указва, когато „бисквитка“ бъде поставена от нас. Важно е обаче да не забравяте, че много от услугите ни може да не функционират правилно, ако „бисквитките“ са деактивирани. Например може да не запомним предпочитанията ви за езика.

 

Достъп и актуализиране на личната ви информация

 

Всеки път, когато използвате услугите ни, се стремим да ви предоставим достъп до личната ви информация. Ако тя е неправилна, се опитваме да ви дадем възможности да я актуализирате бързо или да я изтриете – освен ако трябва да я съхраняваме поради уважителни причини от бизнес характер или правен характер. Когато актуализирате личната си информация, може да поискаме да потвърдите самоличността си, преди да предприемем действие по заявката ви.

 

Може да откажем обработването на заявки, които са необосновано повтарящи се, изискват прекомерни технически усилия (например разработване на нова система или съществена промяна на съществуваща практика), излагат на опасност поверителността на други лица или са крайно непрактични (например заявки за информация, съхранявана на резервен лентов носител).

 

Когато можем да предоставяме възможност за достъп и коригиране на информация, ще правим това безплатно, освен ако това изисква прекомерно много усилия. Целим да поддържаме услугите си по начин, който защитава информацията от случайно или злонамерено унищожаване. Поради това след изтриването й от нашите услуги може да не изтрием незабавно остатъчните копия от активните си сървъри и да не премахнем информацията от системите си за архивиране.

 

Информация, която споделяме

 

Не споделяме лична информация с фирми, организации и външни лица, освен ако не е в сила едно от следните обстоятелства:

 

С ваше съгласие

Ще споделяме лична информация с фирми, организации или външни лица, когато имаме съгласието ви да правим това. За споделянето на каквато и да е деликатна лична информация е необходимо да ни дадете изричното си съгласие.

 

За външно обработване

 

Предоставяме лична информация на партньорите си или други доверени фирми или лица, за да я обработват вместо нас въз основа на нашите инструкции и в съответствие с Декларацията ни за поверителност и всички други подходящи мерки за поверителност и сигурност.

 

По причини от правен характер

 

Ще споделяме лична информация с фирми, организации или външни лица, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването й е необходимо за:

 

спазване на приложимо законодателство, наредба, процедура или влязло в сила държавно изискване;

прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на потенциални нарушения;

разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;

предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на Askem, нашите потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

Може да споделяме обобщена информация, която не ви идентифицира лично, с обществеността и с партньорите си – например издатели, рекламодатели или свързани сайтове. Може например да споделим информация публично, за да покажем тенденции за общото ползване на услугите си.

 

Ако Askem участва в сливане, придобиване или продажба на активи, ще продължим да гарантираме поверителността на личната информация и ще дадем предизвестие на засегнатите потребители, преди личната информация да бъде прехвърлена или да стане предмет на друга декларация за поверителност.

 

Защита на информацията

 

Полагаме големи усилия да защитим Askem и потребителите си от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, която пазим. По-конкретно:

 

Шифроваме много от услугите си посредством SSL.

Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите.

Достъпът до личната информация е ограничен до служителите, подизпълнителите и представителите на Askem, които се нуждаят от нея, за да я обработват вместо нас. Те са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността и ако не ги изпълняват, може да им бъдат наложени дисциплинарни мерки или взаимоотношенията с тях да бъдат прекратени.

 

Прилагане

 

Декларацията ни за поверителност се отнася за всички услуги, предлагани от Askem и партньорите й, в това число услуги, предлагани на други сайтове (например рекламните ни услуги), с изключение на услугите с отделни правила за поверителност, които не включват настоящата Декларация.

 

Декларацията ни за поверителност не се отнася за услуги, предлагани от други фирми или физически лица, включително продукти или сайтове, които може да ви бъдат показани в резултатите от търсенето, сайтове, които може да включват услуги на Askem, или други сайтове, към които има връзки в услугите ни. Тя не обхваща информационните практики на други фирми и организации, които рекламират услугите ни и които може да използват „бисквитки“, пикселни маркери и други технологии за показване и предлагане на подходящи реклами.

 

Изпълнение

 

Редовно проверяваме спазването от наша страна на тази Декларация за поверителност. Също така се придържаме към няколко рамки за саморегулиране. Когато получим официална писмена жалба, ще се свържем с лицето, което я е подало, за допълнителна информация. Работим със съответните регулативни органи, в това число местните органи за защита на данните, за разрешаването на жалби относно прехвърлянето на лична информация, които не можем да разрешим директно с потребителите си.

 

Промени

 

Декларацията ни за поверителност може да се променя периодически. Няма да ограничим правата ви според нея без вашето изрично съгласие. Ще публикуваме на тази страница всички промени в Декларацията за поверителност. Ако те са значителни, ще използваме по-явен начин на известяване (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги). Поддържаме и архив с нейните предишни версии за ваша справка.